Żadne wesele i ślub nie obejdą się bez eleganckiego i profesjonalnego zaproszenia

Wesele jest to przyjęcie, jakie organizuje się po ślubie, czyli uroczystości zawarcia związku małżeńskiego bez względu na jego rodzaj (ślub cywilny brany w urzędzie, ślub kościelny albo konkordatowy udzielany przez duchownego najczęściej w kościele).

Podczas uroczystości ślubu małżonkowie ślubują (obiecują w obecności świadków i prowadzącego ceremonię) sobie miłość, wierność i uczciwość oraz dozgonną wierność.

Współcześnie ślub to uroczystość, podczas której przyszli małżonkowie obiecują sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że nie opuszczą siebie aż do śmierci.

Ślub przybiera jedną z trzech form: cywilną, wyznaniową oraz konkordatową. Ślub cywilny jest czynnością prawną polegającą na zawarciu umowy, której przedmiotem jest zawarcie małżeństwa - związku w rozumieniu prawa rodzinnego. Ślubów cywilnych udziela przedstawiciel władz lokalnych. Od niedawna ślub cywilny można wziąć w dowolnym miejscu, także poza urzędem stanu cywilnego.

Ślub wyznaniowy jest Kościele katolickim nazywany sakramentem małżeństwa. W naszej tradycji takiego ślubu udzielna kapłan w kościele. Ślub kościelny może wywoływać także skutki prawne, ale muszą zostać spełnione pewne warunki. Taki ślub zwany jest konkordatowym.

Zawarcie związku małżeńskiego polega na wypowiedzeniu określonej kwestii oraz podpisaniu dokumentu - aktu ślubu będącego swoistą umową. Świadkowie potwierdzają zawarcie ślubu w przypadku zniszczenia, zagubienia tegoż dokumentu.

Published by