Centralne ogrzewanie jako przykład domowego wymiennika ciepła

W wielu domach jednorodzinnych oraz niektórych mieszkaniach montowane są bojlery, czyli urządzenia do podgrzewania wody użytkowej (wykorzystywanej np. do kąpieli). Rozwiązanie to stosuje się w domowych instalacjach wodnych - użytkownicy sieci miejskich nie muszą się martwić o ciepłą wodę. Bojlery montowane są albo w łazienkach, albo w pobliżu kotłów CO.

Bojlery są zasobnikami, magazynami ciepła. W ich wnętrzu znajduje się woda, która ma ogromną pojemność cieplną. Doprowadzana jest tam z kotła będącego źródłem energii cieplnej, a nośnikiem tej ostatniej jest właśnie woda (choć niekiedy zastosowanie mają inne ciecze).

Wyróżnia się trzy rodzaje podgrzewaczy: podgrzewacze pojemnościowe, przepływowe i zasobniki ciepłej wody użytkowej (CWU). Te pierwsze określa się mianem bojlerów. W istocie bojler jest zbiornikiem połączonym rurami z systemem podgrzewania (kotłem lub zewnętrzną siecią cieplną), zaworem bezpieczeństwa oraz instalacją odprowadzającą wodę. Bojler posiada termoizolację, by ograniczyć straty ciepła zgromadzonego w nim płynu.

Podgrzewanie wody odbywa się dzięki wymiennikowi ciepła znajdującemu się w piecu. Innymi metodami są grzałka elektryczna z termostatem albo palnik gazowy, jednak ze względów ekonomicznych najczęściej wybiera się pierwsze rozwiązanie, lecz większą wygodę zapewnia podgrzewanie gazem lub prądem (nie trzeba martwić się o opał, jego magazynowanie).

    Login