Chłodzący wymiennik ciepła - sprzęt do zamrażania i chłodzenia.

Spośród wielu wymienników ciepła, najłatwiejszą klasyfikacją jest wyróżnienie wśród nich urządzeń grzewczych i chłodzących. Urządzenia pierwszego typu nazywa się nagrzewnicami, a drugiego - chłodnicami. Zarówno jedne, jak i drugie, znajdują zastosowanie w systemach grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych zarówno budynków mieszkalnych, jak również w branżach przetwórstwa i przemysłu (głównie w branży spożywczej i farmacji).

Wymiennik ciepła grzeje i chłodzi poprzez odpowiednią substancję roboczą. Wymienia ona swoje ciepło/zimno z drugą substancją, która ma być nagrzana bądź schłodzona. Proces ten się powtarza aż do uzyskania pożądanej przez nas temperatury. O nagrzewnicach napisano już wiele, wciąż jednak słabo opracowany jest problem wykorzystania wymienników ciepła do chłodzenia czy wręcz mrożenia. Warto przybliżyć to zagadnienie.

Do najpopularniejszych urządzeń do chłodzenia i zamrażania zaliczyć można komory chłodnicze, agregaty chłodnicze oraz zamrażarki konwekcyjne, kontaktowe i imersyjne. Płynem roboczym w chłodnicach jest zazwyczaj woda, woda lodowa lub roztwory, np. amoniakalne. Podstawowym elementem każdej chłodnicy jest skraplacz i rurka odprowadzająca, która zapobiega osadzaniu się i zamrażaniu tej wody, dzięki czemu chłodnica jest czysta i może pracować sprawnie.

Rekuperatory a odnawialna energia z gruntu
Rekuperatory bardzo często czerpią naturalną energię odnawialną z gruntu.

    Login