Wymienniki ciepła a systemy solarne

Kolektory słoneczne absorbują ciepło promieniowania słonecznego, dzięki czemu ogrzewany jest czynnik roboczy, który przepływa przez kolektor. Po ogrzaniu w kolektorze, ciecz robocza przepływa przez wężownicę, będącą wymiennikiem ciepła, w bojlerze, gdzie oddaje ciepło, ogrzewając także wodę w zbiorniku. Następnie ciecz przepływa po raz kolejny przez kolektor, gdzie zostaje ponownie nagrzana.

Kolektory słoneczne na ogół stosuje się do ogrzewania wody użytkowej, ale nie tylko. Za pomocą kolektorów słonecznych można również ogrzewać wodę w basenach, a nawet pomieszczenia. W słonecznych instalacjach grzewczych kolektory słoneczne są najważniejszą częścią. Jednak nie obejdzie się również bez innych składników instalacji.

Konieczny jest zbiornik na wodę, którym może być dowolny, typowy bojler z wymiennikiem ciepła. Jeżeli kolektory słoneczne mają być podłączone do tego samego zbiornika, co piec c.o., potrzebny będzie zbiornik  dwoma wymiennikami ciepła.

Natomiast wymiennik ciepła to bardzo ważny element całej instalacji. Wymiennik to spiralna, żebrowana rura (najczęściej miedziana), umieszczona w zbiorniku wody. Przepływa przez nią ciecz robocza, która przepływając, ogrzewa wodę w zbiorniku.

Choć można wykonać instalację o obiegu grawitacyjnym, lepsze efekty są w instalacji z obiegiem wymuszonym. Pompka pompuje ciecz roboczą przez kolektory słoneczne i wymiennik ciepła.

Natomiast ostatni niezbędny składnik instalacji solarnej to regulator, który steruje całością i włącza pompkę, gdy temperatura w kolektorze jest wyższa niż temperatura wody w zbiorniku.

kolektory słoneczne

    Login